Download Hokom El Hawa

All Songs From Album Nadet From Abbas Ibrahim
Rated 4,4/5 based on 215 votes
Good song

3
Download Song Hokom El Hawa From Album Nadet By Abbas Ibrahim
Duration:

Lyrics of song Hokom El Hawa From Abbas Ibrahim
English font Lagait aani damaati tesaal tebeek Wish bas asawi fil hawa ana roohi feek Wel maathera itha ishtakait Ana entahait lama hawait Hokm el hawa jayez aalay mahoo aalaik Yakhithk wagtak ya aaneed Wel shoug fey galbi yizeed Maagool ya hobi el waheed Bagthee hayati artijeek Tebghani asbir ya hanay Wel sabr ma yenfaa maay Men kithr ma feeni taray Basabig ashwagi wajeek Wel maathera itha ishtakait Ana entahait lama hawait Hokm el hawa jayez aalay mahoo aalaik Lawlak ma kan el hawa Weshlon tertha li el nawa Wenta el tabeeb wenta el dawa W galbi taraktu bain edaik Taraktani el nar el haneen Maghoor men thelm el seneen Khaberni ya mahboobi meen Ashkeelo hali washtikeek Wel maathera itha ishtakait Ana entahait lama hawait

Top Downloaded Songs
Nadet
Manta Fahem
Laftah
Laftah
Manta Fahem
Download Our App

© Copyright Nogomi - All Right Reserved 2005 - 2020
IPTV