Download Song Yama Layali From Album Collection By Carole Samaha
Duration:

Lyrics of song Yama Layali From Carole Samaha
English Font Awwil marra fi 7ayati ba3eesh ana 7ayati ana min gideed We bashouf amari illi nadi wa2if ousadi w moush ba3eed Ma3rafshi garali eih Ana ba7lam walla eih? Walyoum da 7elwi leh Lelillelileeih w kan da3ee (2x) Da 3omri el nahar dah bassit walad 3omri (walad 3omri) Wana 7abbeit el sahar 3alashan bashouf amari (aah bashouf amari) (2x) Yama layali yama Winta moush ma3aya, ana kounti ba7lam beek ma3aya Dilwa2ti winta hina ma3aya 7a7tag li eih w inta hina Yama layali yamaaa Kan shou2i ynadeelak w ana albi sahran way yaleilak W ba3d 3youni tishtikeelak min youm saharna wa bo3dina Yama layali yamaaa Da 3omri el nahar dah bassit walad 3omri (walad 3omri) Wana 7abbeit el sahar 3alashan bashouf amari (aah bashouf amari) Yama layali yama Baw3id albak 7abibi ana min el bidaya 3ala el aman Wetkoun 3alatoul ma3aya w nar hawaya 3ala el zaman Min gheir 3azabou aah.. 7an3eesh agmal 7ayat W el gar7i ma binnana la yalalalaaaa da maloush makan Da 3omri el nahar dah bassit walad 3omri (walad 3omri) Wana 7abbeit el sahar 3alashan bashouf amari (aah bashouf amari) Yama layali yama (3x) Winta moush ma3aya, ana kounti ba7lam beek ma3aya Dil wa2ti winta hina ma3aya 7a7tag li eih, winta hinaa Yama layali yama Kan shou2i ynadeelak w ana albi sahran way yaleilak W ba3d 3youni tishtikeelak min youm saharna w bo3dina Yama layali yama

Top Downloaded Songs
Zekryati
Zekryati
Zekryati
Zekryati
Zekryati
Download Our App

© Copyright Nogomi - All Right Reserved 2005 - 2020
IPTV