Download Song Eenik From Album Collection By Shereen
Duration:

Lyrics of song Eenik From Shereen
English Font 2x 3eenak 3ally ray7a welly gaaya we te2abel deya tensa deya wana wa2fa we shayfa da be 3enaya leeh shayef nafsak leeh 3eenak shayfaha ray7a leya we hatesra7 feya wala beya ed7ak 3ala gheery mosh 3alaya alby mate2darsh 3aleeh 2x la2 da bo3dak 3arfa asdak eeh fi eeh 2oly malak eeh fi balak foo2 ba2a melly ba2eet feeh 3eenak 3ally ray7a welly gaaya we te2abel deya tensa deya wana wa2fa we shayfa da be 3enaya leeh shayef nafsak leeh 3eenak 3ally 3eenak 3ally 3eenak 3ally ray7a welly gaaya 2x youmaty sam3a 3aleek kan leek 2ool keda kam alf 7ekaya youmaty nefsak afakar feek wanadeek we tela2y kalam wayaya ya reetak enta teseebak meny efhamny ana 3arfa elly feeha magnoona meen di elly te3eesh leek layaleek we youmeen we te7eb 3aleeha la2 da bo3dak 3arfa asdak eeh fi eeh 2oly malak eeh fi balak foo2 ba2a melly ba2eet feeh 2x 3eenak 3ally ray7a welly gaaya we te2abel deya tensa deya wana wa2fa we shayfa da be 3enaya leeh shayef nafsak leeh 3eenak shayfaha ray7a leya we hatesra7 feya wala beya ed7ak 3ala gheery mosh 3alaya alby mate2darsh 3aleeh 3eenak 3ally ry7a welly gaaya ray7a welly gaaya

Top Downloaded Songs
Collection
Collection
Collection
Collection
Nassay
Download Our App

© Copyright Nogomi - All Right Reserved 2005 - 2020
IPTV