Download Song Ya Farhet El Donia (ft Ahlam) From Album Collection By Asala
Duration:

Lyrics of song Ya Farhet El Donia (ft Ahlam) From Asala
Arabic Font

يا فرحة الدنيا ويا قبلة النور

يا الغالية في قلوب كل المعازيم

لج حضور له جمال يلهم الكون العطايا

لا تلومين القصايد لو تغنت في دلالك

……………………..

يَاَ فَرَحَةٍ اَلَدَنَيَاَ وًّيَاَ قَبَلَةٍ اَلَنَوًّرَ

يَاَ اَلَغَاَلَيَةٍ فَيَ قَلَوًّبَ كَلَ اَلَمَعَاَزَّيَمَ

لَجَ حََضَوًّرَ لَهَ جَمَاَلَ يَلَهَمَ اَلَكَوًّنَ اَلَعَطَاَيَاَ

لَاَ تَلَوًّمَيَنَ اَلَقَصَاَيَدَ لَوًّ تَغَنَتَ في دَلَاَلَكَ

……………………..

كالسعادة لا جبرتي تدخلين

كل الحنايا والله اكبر لابتسمتي

تفرح الدنيا لفالك

……………………..

كيف لا يا مريم وانتي

حتى وجهك بالمراية

من كثر ما انتي جميلة

ما قدر يوصف جمالك

……………………..

من كثر ما انتي جميلة

ما قدر يوصف جمالك

……………………..

لا اله الا الله لا اله الا الله

ألف صلاة وسلام عليك يا حبيب الله محمد

……………………..

يَاَ فَرَحَةٍ اَلَدَنَيَاَ وًّيَاَ قَبَلَةٍ اَلَنَوًّرَ

يَاَ اَلَغَاَلَيَةٍ فَيَ قَلَوًّبَ كَلَ اَلَمَعَاَزَّيَمَ

لَجَ حََضَوًّرَ لَهَ جَمَاَلَ يَلَهَمَ اَلَكَوًّنَ اَلَعَطَاَيَاَ

لَاَ تَلَوًّمَيَنَ اَلَقَصَاَيَدَ لَوًّ تَغَنَتَ في دَلَاَلَكَ

……………………..

انتي يا اختي الحبيبة يا قمر نور سمانا

شوفي كيف السعادة واحسبيها في خيالك

لا قمر لا نور نجمة لا سحابة في المسايا

حتى نور الشمس يخجل والغوا كله سعانا

……………………..

اَنَتَيَ يَاَ اَخَتَيَ اَلَحَبَيَبَةٍ يَاَ قَمَرَ نَوًّرَ سَمَاَنَاَ

شَوًّفَيَ كَيَفَ اَلَسَعَاَدَةٍ وًّاَحَسَبَيَهَاَ فَيَ خَيَاَلَكَ

لَاَ قَمَرَ لَاَ نَوًّرَ نَجَمَةٍ لَاَ سَحَاَبَةٍ فَيَ اَلَمَسَاَيَاَ

حَتَىَّ نَوًّرَ اَلَشَمَسَ يَخَجَلَ وًّاَلَغَوًّاَ كَلَهَ سَعَاَنَاَ

……………………..

فاتناً عصر المودة لا عدمنا ها السجايا

انتي يا مريم أميرة والفرح عانق خيالك

……………………..

وحدك انتي لا عبرتي العطر يملي الزوايا

والدلع يتبع خطاكي وين ما حلت ظلالك

والدلع يتبع خطاكي وين ما حلت ظلالك

……………………..

لا اله الا الله لا اله الا الله

ألف صلاة وسلام عليك يا حبيب الله محمد

……………………..

يحفظك ربي يصونك يا بعد كل الغلايا

يحفظك لمحمد ياللي بالغلا والحب نالك

واللي من حطك في عينه ماهو محتاج لوصايا

تهتني بقلبه يهتني هو بدلالك

……………………..

يَحَفَظَكَ رَبَيَ يَصَوًّنَكَ يَاَ بَعَدَ كَلَ اَلَغَلَاَيَاَ

يَحَفَظَكَ لَمَحَمَدَ يَاَلَلَيَ بَاَلَغَلَاَ وًّاَلَحَبَ نَاَلَكَ

وًّاَلَلَيَ مَنَ حَطَكَ فَيَ عَيَنَهَ مَاَهَوًّ مَحَتَاَجَ لَوًّصَاَيَاَ

تَهَتَنَيَ بَقَلَبَهَ يَهَتَنَيَ هَوًّ بَدَلَاَلَكَ

……………………..

كَاَلَسَعَاَدَةٍ لَاَ جَبَرَتَيَ تَدَخَلَيَنَ

كَلَ اَلَحَنَاَيَاَ وًّاَلَلَهَ اَكَبَرَ لَاَبَتَسَمَتَيَ

تَفَرَحَ اَلَدَنَيَاَ لَفَاَلَكَ

……………………..

كَيَفَ لَاَ يَاَ مَرَيَمَ وًّاَنَتَيَ

حَتَىَّ وًّجَهَكَ بَاَلَمَرَاَيَةٍ

مَنَ كَثَرَ مَاَ اَنَتَيَ جَمَيَلَةٍ

مَاَ قَدَرَ يَوًّصَفَ جَمَاَلَكَ

Top Downloaded Songs
Mohtamma Bel Tafaseel
Collection
Collection
60 De2e2a Hayah
Mohtamma Bel Tafaseel
Download Our App

© Copyright Nogomi - All Right Reserved 2005 - 2020
IPTV